Contact

Heeft u een vraag of wilt u een offerte aanvragen? U kunt een mail sturen naar info@ecotierra.nl of bellen met 0570-597418.

Wanneer u een offerte wilt ontvangen, geeft u dan duidelijk aan om welke locatie het gaat en wat er gaat gebeuren (worden er bijvoorbeeld gebouwen gesloopt/ gebouwd, bomen gekapt of oppervlaktewateren gedempt?). Bij voorkeur ontvangen we een kaartje met daarop het plangebied en eventueel de ingrepen.

EcoTierra-ecologisch adviesbureau

Postadres:                                 Bezoekadres:                              K.v.K.nr. 63734451

Margijnenenk 12                     Engelenburgstraat 57

7415 JZ Deventer                      7391 MV Twello

Rek-nr. NL85 TRIO 0390966320

Op onze producten en adviezen zijn de Algemene voorwaarden en het privacy statement van EcoTierra- ecologisch adviesbureau van toepassing.