0570-597418 info@ecotierra.nl

Draagvlak voor natuur is de basis voor natuurbescherming

 

 

Wij voeren projecten van begin tot einde uit. Van de quickscan/ natuurtoets tot nader onderzoek tot een eventuele ontheffingsaanvraag. Ook adviseren wij, los van de onderzoeken, op thema’s als natuurinclusief, SoortenManagementPlan (SMP), NNN en Natura2000. Daarnaast kunnen wij (assisteren bij) kasten plaatsen, natuurvrij maken van gebouwen, paddenschermen aanleggen, boomholte onderzoek uitvoeren en dergelijke technische zaken. 

EcoTierra gaat voor u op zoek naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Dit vergt creativiteit, pragmatisch handelen, soms out of the box denken en wellicht wat concessies doen. Iets waar we veel ervaring mee hebben en gedreven in zijn.

QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

De quickscan flora en fauna, of natuurtoets zoals het ook wel wordt genoemd, is bedoeld om een eerste indruk te verkrijgen van de (potentieel) aanwezige natuurwaarde op een locatie.

NADER ONDERZOEK

EcoTierra voert onderzoek uit naar soorten als steen- en kerkuil, huismus, gierzwaluw, vleermuizen, steenmarter, das, kleine marterachtigen amfibieen, reptielen en planten.

ADVIES EN BEGELEIDING

EcoTierra kan u op vele fronten bijstaan bij uw ecologische vraagstuk. Zo adviseren wij, stellen wij benodigde rapportages op en kunnen wij fysiek uw project begeleiden.