0570-597418 info@ecotierra.nl

Draagvlak voor natuur is de basis voor natuurbescherming

 

 

Om de natuur duurzaam te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat er een positief beeld van natuur bestaat, er draagvlak voor bestaat.

De vaak negatieve krantenkoppen – “vleermuizen vertragen bouw ziekenhuis”, “das houdt realisatie golfbaan tegen” of “Nederland zit op slot door beschermde soorten of Natura2000-gebieden” zorgen over het algemeen niet voor een dergelijk positief beeld. 

Door initiatiefnemers, zoals agrariërs, projectontwikkelaars en particulieren, vroegtijdig te betrekken bij en te enthousiasmeren voor natuur kan er veel meer bereikt worden dan door in de eindfase alleen maar maatregelen op te leggen.

De ervaring van EcoTierra is dat de wil om de natuur te helpen of te behouden er vaak wel is, maar dat door de soms wat onlogische en overdreven streng ogende wetgeving deze wil snel verdwijnt.

Door de natuur vroegtijdig bij het plan te betrekken kunnen veel frustraties, onnodige kosten en vertragingen voorkomen worden.

EcoTierra gaat voor u op zoek naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Dit vergt creativiteit, pragmatisch handelen, soms out of the box denken en wellicht wat concessies doen.

Neem gerust vrijblijvend contact op met EcoTierra- ecologisch adviesbureau en we gaan op zoek naar die passende oplossing voor uw ecologische vraagstuk.

Heeft u ook nog andere offertes nodig voor uw project, zoals voor een bodemonderzoek, asbestinventarisatie, geluidsonderzoek of een archeologisch onderzoek, neem dan ook contact op met EcoTierra.