0570-597418 info@ecotierra.nl

Faunawerk

                        Naast onderzoeken steekt EcoTierra ook graag de handen uit de mouwen

Handen uit de mouwen

 

In sommige gevallen is het noodzakelijk om naast de nader onderzoeken en het juridische papierwerk ook de handen uit de mouwen te steken. 

EcoTierra kan (assisteren bij) het aanbrengen van mitigerende maatregelen of natuurinclusief bouwen.

Zo kunnen we (assisteren bij) het:

  • Ophangen van vogel en vleermuiskasten;
  • Natuurvrij maken van gebouwen;
  • Aanbrengen marterhopen;
  • Aanbrengen paddenschermen;
  • Inspecties in daken en bomen

 

 

 

Ecologie is maatwerk.

Vaak zijn er pragmatische oplossingen te bedenken waardoor op een verantwoorde manier voorkomen wordt dat natuur een probleem wordt.