0570-597418 info@ecotierra.nl

Externe onderzoeken

EcoTierra werkt goed samen met andere partijen die pragmatisch, snel en eerlijk werken. 

Andere onderzoeken nodig?

 

Vaak is ecologie maar een van de onderzoeken die nodig is bij een ruimtelijke ingreep of bestemmingsplanwijziging om vast te stellen of er geen juridische bezwaren zijn tegen een ingreep en dienen diverse onderzoeken uitgevoerd te worden. Denk hierbij aan een bodemonderzoek, asbestinventarisatie, geluidtoets of een AERIUS berekening in het kader van stikstof. 

Wij werken samen met kleine bedrijven die dergelijke onderzoeken uitvoeren. Deze bedrijven hebben korte lijnen, werken pragmatisch en eerlijk en zijn qua prijs aantrekkelijker dan grote bedrijven. 

Wij kunnen voor u een offerte aanvragen bij het betreffende bedrijf. Wij bieden het aanvragen als service aan, maar stappen er dan zelf tussenuit.  

 

Aanvragen externe offerte

    Alles onder 1 dak!