Alles-onder-1-dak

Voor veel projecten is een zogenaamde Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GROB) nodig. Onderdeel van deze ruimtelijke onderbouwing zijn vaak diverse milieu-onderzoeken.

Het kan een hele klus zijn om al deze onderzoeken, die vaak door verschillende milieubureau’s worden uitgevoerd, uitgevoerd en ook nog eens op tijd geleverd te krijgen.

Onderzoeken die vaak uitgevoerd dienen te worden zijn:

  • Bodemonderzoek
  • Asbestinventarisatie
  • Archeologisch onderzoek
  • Geluidsonderzoeken

EcoTierra werkt zeer nauw samen met diverse milieubedrijven die deze onderzoeken uitvoeren. Wij werken alleen samen met bedrijven waarvan we weten dat ze pragmatisch werken, meedenken, doen wat ze beloven en prijstechnisch aantrekkelijk zijn.

De aanvragen kunnen bij EcoTierra- ecologisch adviesbureau ingediend worden, waarna ze worden uitgezet bij de betreffende bedrijven. Het alles-onder- 1- dakprincipe.

De offertes worden 1-op-1 doorgezet, waardoor uw niets extra’s voor deze service kwijt bent. Desgewenst kunnen we u rechtstreeks in  contact brengen met de betreffende bedrijven.

Bodemonderzoek

In het kader van uw project kan een historisch onderzoek (NEN 5725), een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) of een nader onderzoek (NEN 5755) gewenst zijn. Tegenwoordig is het ook vaak verplicht om de bodem op asbest te onderzoeken (NEN 5707 bodem en NEN 5897 puin). Tevens kan een (tank)sanering of een partijkeuring (AP04) noodzakelijk zijn.

Asbestinventarisatie

Voordat u kunt slopen of verbouwen is vaak een asbestinventarisatie nodig om vast te stellen of er asbest aanwezig is en wanneer dit het geval is om te bepalen om hoeveel en welke soort asbest het gaat. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door een SC-540 gecertificeerd bedrijf.

Archeologisch onderzoek

Om ons  archeologische bodemarchief te bewaren kan het noodzakelijk zijn om een archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Soms is het genoeg om een zogenaamde quickscan te laten uitvoeren om vast te stellen of het daadwerkelijk noodzakelijk is om een archeologisch onderzoek uit te voeren. Wanneer uit de quickscan blijkt dat onderzoek noodzakelijk is, wordt er vaak eerste een bureau-onderzoek uitgevoerd. De bevindingen van dit bureauonderzoek worden getoetst door het plaatsen van enkele boringen. In sommige gevallen is een uitgebreider onderzoek nodig. De rapportages die worden geleverd voldoen aan de eisen van de gemeente en de KNA 3.3.

Bestemmingsplanwijziging of GROB

Staat uw project nog in de startblokken en bent u op zoek naar een bedrijf dat voor u een bestemmingsplanwijziging of een GROB kan opstellen, ook daarvoor heeft EcoTierra betrouwbare en oplossingsgerichte partners voor.

EcoTierra is u startpunt voor uw milieuonderzoeken. Alles onder 1 dak!