Nieuws uit het veld

Op deze pagina staan de laatste nieuwtjes uit het veld.

 

20-12-2016 Brochure Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ingrepen beschikbaar.

1-10-2016 Ecologische onderzoeken naar vleermuis, steenmarter, huismus en gierzwaluw in diverse wijken te Deventer afgerond. Een schat aan informatie verzameld.

24-3-2016 Slecht nieuws voor de salamanders in Europa.

20-3-2016 Natuur gaat toch minder ver voorlopen als werd aangenomen.

Natuur ligt 1,5 maand voor op schema.

Steenmarter mede schuldig aan autobranden in Deventer?

EcoTierra en het stadsstrand.

Realisatie stadsstrand Deventer weer stap dichterbij. EcoTierra werkt samen met Anthea-groep om de aanwezige en potentieel aanwezige natuur op en nabij de locatie in kaart te brengen.

Nieuwe website EcoTierra- ecologisch adviesbureau is in de lucht!

EU parlement blokkeert Nederlandse poging natuurwetten af te zwakken

Wet natuurbescherming uitgesteld tot 1 januar1 2017

EcoTierra helpt mee stadsstrand Deventer te verwezenlijken. Artikel Nu.nl

EcoTierra onderdeel van Het Havenkwartier Deventer.

EcoTierra werkt vanaf heden vanuit Loods570 te Deventer